Aleksandrów

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
2 200 000 PLN
Powierzchnia działki
70 366 m2
Przeznaczenie działki
Rolna
Szerokość działki (mb.)
190
Długość działki (mb.)
406
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt

Opis nieruchomości

Do sprzedania malowniczo położona nieruchomość gruntowa o powierzchni 70 366m2, położona w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Na działce znajduje się świeżo wyremontowany dom o powierzchni 60m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni 35m2. Przy obydwu budynkach wiaty.

media: prąd, wodociąg

dojazd drogą asfaltową

Jeśli szukasz klimatycznej nieruchomości z możliwością zabudowy ta nieruchomość jest dla Ciebie.

Dla terenów rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R, ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą.
2. Na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację:
1. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2. dróg dojazdowych,
3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formowanie nowej zabudowy zagrodowej w pobliżu istniejących dróg i zabudowy /z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich/ dla gospodarstw o wielkości min.1 ha; zapis nie dotyczy gospodarstw dzierżawionych; wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min. 2500 m2 na każde siedlisko, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji /1 kondygnacja + poddasze użytkowe/ z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o; warunkiem realizacji jest zapewnienie obsługi infrastrukturą techniczną we własnym zakresie; architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem;
3. Plan ustala na terenach rolnych następujące zasady zagospodarowania:
1. zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej, w odległości min. 10 m od granicy działki sąsiedniej lub mniejszej za zgodą sąsiada,
2. dla terenów w sąsiedztwie KPN -ochronę w stosunku do KPN poprzez prowadzenie produkcji rolniczej w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska,
3. dla terenu upraw rolniczych dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego itp. nieokreślonych przestrzennie na rysunku planu przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych,
4. adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową, nie wyznaczoną na rysunku planu, z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji /1 kondygnacja + poddasze użytkowe/; ustala się dachy o spadku 20o - 60o, architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem,
5. ew.podział terenów rolnych musi uwzględniać wydzielenie dojazdów o szerokości min.7 m.

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).