Łomianki

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
2 292 450 PLN
Powierzchnia działki
2 697 m2

Opis nieruchomości

Do sprzedania ładne , wymiarowe działki o pow. 2697m2 / 52m x 52m / i 2498m2 /48m x 52m / położone w zielonej części Dąbrowy Leśnej .
Dojazd drogą prywatną w której są wszystkie media .
Wokół zabudowa rezydencjonalna.


Teren objęty MPZP :

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków:
- dla budynków mieszkalnych z dachem stromym - 10 m,
- dla budynków mieszkalnych z dachem płaskim - 7 m,
- dla garaży i budynków gospodarczych - 6 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dowolna,
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,3,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 80%;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 2500 m²;
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 2500 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki - 45 m;
5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia do wyłączenia z produkcji leśnej - 20% powierzchni działki budowlanej,
b) na powierzchni działki budowlanej nie wyłączonej z produkcji leśnej:
- nakazuje się zachować leśny charakter runa,
- nakazuje się zachować istniejące ukształtowanie terenu, w szczególności niedopuszczalna jest zmiana istniejących wysokościowych rzędnych terenu o wartość przekraczającą +/-0,5 m.


Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).