Sadowa

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
389 000 PLN
Powierzchnia działki
965 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
25.5
Długość działki (mb.)
36.5
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt

Opis nieruchomości

Do sprzedania działka budowlana o wymiarach 25,5mx36,5m, położona w kompleksie działek budowlanych na terenie z nową i rozwijajacą się zabudową jednorodzinną .
Doskonała lokata kapitału z uwagi na bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego / 750m od działki /, przystanku komunikacji miejskiej / 1km /,
nowej szkoły w Sadowej / 2km /.

Teren objęty MPZP :
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające: zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne,
c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalnousługowego;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN o numerach od 1 do 6 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 2; (Zmieniono Uchwałą Nr XLVII/388/2022 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 marca 2022 r.)
4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej – minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,6,
d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0,05,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – 11 m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe,
f) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,
g) maksymalna wysokość: budowli, obiektów małej architektury – 11 m,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
i) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 20° do 45°, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki:
- 1200 m² dla budynków wolnostojących,
- 800 m² dla budynków w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
b) minimalna szerokość frontu działki:
- 20 m dla budynków wolnostojących,
- 10 m dla budynków w zabudowie bliźniaczej;

Zapraszam na prezentację
Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Dostępne w okolicy: Las, Apteka, Jezioro, Przychodnia lekarska, Park, Bank, Centrum handlowe, Rzeka, Przedszkole, Hala sportowa, Szpital, Zabudowa niska, Szkoła, Restauracja, Basen, Plac zabaw, Bazarek, Kościół, Sklep, Komenda policji, Kort tenisowy
  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).