Łomna

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
680 000 PLN
Powierzchnia działki
6 300 m2
Przeznaczenie działki
Inwestycyjna
Szerokość działki (mb.)
16
Długość działki (mb.)
400
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Ogrodzenie
Brak

Opis nieruchomości

Działka usługowo- magazynowa przy DK-S7 z doskonałą ekspozycją na trasę szybkiego ruchu o wymiarach 16 m x 200m. Dalsza część działki rolna. Możliwość dokupienia sąsiedniej działki o szerokości 34m
Działka w kształcie prostokąta, płaska, przylegająca do drogi lokalnej asfaltowej, połączona oddzielnym wjazdem z trasą nr 7.
Doskonale widoczna dla kierowców jadących z Warszawy.
MZG przewiduje:

§ 8

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami; 1G,3G, 4G,7G, 9G, 10 G, 13 G, 15 G, 16 G, 18 G, 20 G, 24 G i 26 G , przeznacza się na cele nieprodukcyjnej działalności gospodarczej.
2. Podział terenu na działki budowlane powinien uwzględnić zachowanie szerokości frontu działek nie mniej niż 50m.
3. Obowiązuje wycofanie linii zabudowy na odległość nie mniejszą niż 20m od linii regulacyjnej pasa drogi krajowej Nr 7.
4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 G i 4 G obowiązuje wycofanie linii zabudowy na odległość nie mniejszą niż 20m od linii rozgraniczających - południowowschodniej dla terenu 1 G i wschodniej dla terenu 4 G - drogi wojewódzkiej Nr 576 relacji Kamion- Kazuń Nowy.
5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 G i 3 G obowiązuje wycofanie linii zabudowy od północnej granicy terenu na odległość nie mniejszą niż 90m z uwagi na strefę ochronną dla składu MPS w kompleksie koszarowym Jednostki Wojskowej 2189 w Kazuniu Nowym.
6. Obowiązuje przeznaczenie minimum 30% powierzchni działki na zagospodarowanie biologicznie czynne z zastrzeżeniem określonym w § 13.
7. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg lokalnych. Nie dopuszcza się bezpośrednich wjazdów z drogi krajowej Nr 7 i z drogi wojewódzkiej Nr 576.
8. Ewentualna uciążliwość projektowanych obiektów ograniczona być musi do granic działki.
9. Nakaz dowiązania przebiegu dróg lokalnych w obszarach IG i 4G do lokalizacji istniejących skrzyżowań na drodze wojewódzkiej Nr 576. Wydzielenie terenu na potrzeby podłączenia drogi lokalnej do drogi wojewódzkiej powinno nastąpić w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
10. Zakaz takich podziałów gruntu na obszarach 1 G i 4 G, których konsekwencją byłoby wydzielenie działek przyległych do drogi wojewódzkiej a nie posiadających dojazdu od strony dróg lokalnych.

Urszula Radzikowska tel.667 506 508
email: uradzikowska@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Mapa

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).