Dąbrowa

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
1 790 000 PLN
Powierzchnia działki
2 000 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
40
Długość działki (mb.)
50
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Ogrodzenie
Mieszane

Opis nieruchomości

Działka budowlana o powierzchni 2000 m2 w otoczeniu rezydencji w jednym z najbardziej pożądanych miejsc w Łomiankach - Dąbrowa Leśna.

Nieruchomość o wymiarach 40 x 50 m, ogrodzona, porośnięta starodrzewem. W ulicy znajdują się wszystkie media ( prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja). Dojazd drogą asfaltową.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub 2 - lokalową. Szczegóły MPZP:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków:
- dla budynków mieszkalnych - 9 m,
- dla garaży i budynków gospodarczych - 6 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych:
- dla budynków mieszkalnych dach stromy,
- dla budynków gospodarczych i garaży dach stromy lub płaski;
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,5;
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70%;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 1500 m²;
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 1500 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25 m,
5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) fragment terenu położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – strefa zwykła gdzie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych,
b) fragment terenu położony jest w granicach strefy 12 m od granicy lasu lub gruntów leśnych, gdzie z przepisów odrębnych wynikają ograniczenia dla usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe związane z odległością od granicy lasu,
c) w przypadku uzyskania przewidzianego w przepisach odrębnych odstępstwa od ograniczeń o których mowa w lit. b, odległość sytuowania budynków od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KDD3 nie może być mniejsza niż 6 m, a od drogi oznaczonej symbolem KDZ nie może być mniejsza niż 8 m,
d) nakazuje się utrzymanie drzewostanu w ramach powierzchni biologicznie czynnej, co należy rozumieć jako:
- ochronę istniejących drzew, a w przypadku konieczności usunięcia drzew w ramach prac pielęgnacyjnych, zastąpienie nowymi drzewami gatunków rodzimych,
- w przypadku gruntów nie wyłączonych z produkcji leśnej prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z aktualnym uproszczonym planem urządzenia lasów oraz utrzymywanie leśnego charakteru runa i podszytu na gruncie rodzimym.

Dodatkową zaletą tej lokalizacji jest bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego z licznymi trasami spacerowymi i rowerowymi.

W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy. Dogodny dojazd zarówno do Łomianek jak i Warszawy. W niedalekiej odległości zlokalizowana jest szkoła, przedszkole, plac zabaw oraz centrum handlowe Auchan .

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).