Wiktorów

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
234 000 PLN
Powierzchnia działki
1 200 m2

Opis nieruchomości

Działka ma 1200m2. Według mapki z gminy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Działka znajduje się na Wiktorowie w spokojnej okolicy domów jednorodzinnych, wszystkie media są już doprowadzone do działki. Działka znajduje się w pobliżu głównej ulicy prowadzącej do Warszawy, 50 metrów od działki znajduje się przystanek autobusowy linni 729, a w pobliżu kolejne dwa przystanki linni 719.

MPZP określa ten teren :

) przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa: zabudowa
usług nieuciążliwych oraz lokale usługowe wbudowane, w
szczególności: usługi handlu (z wyłączeniem handlu
hurtowego na terenach 2-MN/U, 6-MNU, 7MNU, 8MNU,
9MNU, 10MNU, 16MNU), usługi ochrony zdrowia i opieki
społecznej, kultury, turystyki i sportu, obsługi nieruchomości,
wynajmu, poczty, telekomunikacji, hoteli, restauracji,
pośrednictwa finansowego, administracji, edukacji, działalności
weterynaryjnej
2) przeznaczenie uzupełniające a) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów
technologicznych, socjalnych, ochrony przeciwpożarowej
b) urządzenia budowlane
c) garaże i budynki gospodarcze towarzyszące zabudowie
d) zieleń urządzona, obiekty małej architektury
3) przeznaczenie dopuszczalne a) agroturystyka
b) zabudowa usługowa lub mieszkaniowa bez usług
c) zachowane rzemiosło usługowe i produkcyjne
d) urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych
powierzchnia zabudowy na
działce inwestycyjnej
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – maksymalny
wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%, w tym budynki
gospodarcze i garaże do 60 m
2 powierzchni zabudowy
b) zachowana zabudowa zagrodowa – maksymalny wskaźnik
powierzchni zabudowy – 50%,
c) zabudowa mieszkaniowa i usługowa – maksymalny
wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%
d) zabudowa usługowa – maksymalny wskaźnik powierzchni
zabudowy – 70%,
e) dla działek zawierających tereny przeznaczone pod
zainwestowanie i sąsiednie tereny rolnicze lub leśne ustala
się zachowanie ustalonej j. w. powierzchni biologicznie
czynnej na terenie przeznaczonym pod zainwestowanie
4) powierzchnia biologicznie
czynna na działce
inwestycyjnej
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, co najmniej 50%
powierzchni działki
b) zachowana zabudowa zagrodowa, co najmniej 40%
powierzchni działki
c) zabudowa mieszkaniowa i usługowa, co najmniej 30%
powierzchni działki
d) zabudowa usługowa, co najmniej 20% powierzchni działki
5) wysokość budynków a) mieszkalnych do 2 kondygnacji i nie więcej niż 8,5 m
b) gospodarczych i garaży 1 kondygnacja i nie więcej niż 6,5
m
c) gospodarczych w zachowanej zabudowie zagrodowej do 2
kondygnacji i nie więcej niż 8,5 m
d) usługowych do 3 kondygnacji i nie więcej niż 11,5 m
e) z wyjątkiem terenów 1-MNU, 2-MNU, 6-MNU, 7-MNU,
8-MNU, 9-MNU i 10-MNU dopuszcza się dominantę do
15 m
6) geometria dachów a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznych
połaciach- 10-45o
b) oświetlenie poddaszy bez ograniczeń konstrukcyjnych
7) kolorystyka a) dachy-w tonacji brązu poprzez czerwień do szarości
b) nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji
budynków tworzących ciągi zabudowy: kolor elewacji w
barwach pastelowych i szarościach, z dopuszczeniem
barwnych elementów charakterystycznych dla danego
rodzaju inwestycji lub danego inwestora lub użytkownika,
w tym tablic i kasetonów informacyjnych,
8) powierzchnia usług a) wbudowane do 30% powierzchni całkowitej budynku
mieszkalnego lub gospodarczego w tym usługi handlu do
50 m 2
powierzchni sprzedaży
b) usługi handlu w oddzielnych obiektach, nie więcej niż
200m 2 powierzchni sprzedaży
c) handel hurtowy z magazynami lub placami składowymi
przekraczających 800 m2 powierzchni tylko na terenach

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).