Stare Babice

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
520 000 PLN
Powierzchnia działki
819 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
24
Długość działki (mb.)
35

Opis nieruchomości

Na sprzedaż jedna, dwie lub trzy działki po 819m2 / 24mx35m / objęte miejscowym planem zagospodarowania o nastepujacych parametrach ;

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi;
3) usługi jako wbudowane w budynek mieszkalny;
4) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych
pod warunkiem lokalizowania na jednej działce istniejącej lub projektowanej tylko
jednego segmentu (tzw. połówki) budynku bliźniaczego,
b) zakaz budowy zabudowy szeregowej i grupowej,
c) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe,
d) wysokość zabudowy z dachami płaskimi do 8,0 m,
e) wysokość zabudowy z dachami spadzistymi do 11,5 m,
f) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 60º;
5) następujące parametry i wskaźniki kształtowania budynków gospodarczych:
a) budynki o 1 kondygnacji nadziemnej,
b) wysokość zabudowy do 6,0 m,
c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 60º,
d) zastosowanie w elewacjach i pokryciu dachu identycznej kolorystyki oraz materiałów
jak w budynku głównym;
6) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) dla budynków w zabudowie bliźniaczej dopuszczenie sytuowania bezpośrednio przy
granicy z sąsiednią działką budowlaną,
c) dla budynków garażowych i gospodarczych, dopuszczenie sytuowania bezpośrednio
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli stykają się z podobny budynkiem na
działce sąsiedniej,
d) maksymalną intensywność zabudowy na 0,5,
e) minimalną intensywność zabudowy na 0,05,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 70%,
g) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki istniejącej lub
projektowanej zgodnie z lit. h maksymalnie na 0,25,
h) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 800 m2

Prąd i kanalizacja 240m od działek , wodociąg i gaz 300m od działek.

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).