Izabelin-Dziekanówek

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
399 000 PLN
Powierzchnia działki
800 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
38
Długość działki (mb.)
21
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Prąd
Tak
Ogrodzenie
Brak

Opis nieruchomości

Do sprzedaży działka budowlana o rozmiarach ok. 38x21.
WSPANIAŁA LOKALIZACJA: 400 metrów od działki pętla autobusu miejskiego, z której można dojechać do Łomianek - pełna infrastruktura: przedszkola, szkoły, sklepy (ok.5km) i do metra Młociny (ok. 12km).
Okolica składa się z domów jednorodzinnych, lokalne sklepiki, 400 m do Kampinoskiego Parku Narodowego.
Prąd na działce, gaz do końca roku ma być w drodze.


Działka objęta MPZP:
§ 16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN o numerach od 1 do 11 ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające: zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne,
c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalnousługowego;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN o numerach od 1 do 11 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 2;
4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej – minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,6,
d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0,05,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – 11 m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe,
f) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,
g) maksymalna wysokość: budowli, obiektów małej architektury – 11 m,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
i) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu
od 20o do 45o, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki:
- 1200 m2 dla budynków wolnostojących,
- 800 m2 dla budynków w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
b) minimalna szerokość frontu działki:
- 20 m dla budynków wolnostojących,
- 10 m dla budynków w zabudowie bliźniaczej;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej zgodnie z pkt 5 lit. a;
7) obsługę komunikacyjną działek budowlanych i warunki parkingowe zgodnie z §12;
8) obsługę działek budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA DWÓCH DZIAŁEK PO 800 M2

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).