Klaudyn

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
650 000 PLN
Powierzchnia działki
1 670 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
44
Długość działki (mb.)
44
Kształt działki
Nieregularny

Opis nieruchomości

Do sptrzedania pełnowymiarowa działka budowlana w drugiej linii zabudowy od ul. Lutosławskiego w Klaudynie, objęta MPZP który przewiduje zabudowę jednorodzinna lub bliźniaczą o następujacych parametrach :

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako wolnostojąca lub bliźniacza
(jeden segment na jednej działce),
b) przeznaczenie dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garażowe,
- usługi;
2) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu
przestrzennego:
a) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,7, wskaźnik minimalnej
intensywności zabudowy – 0,05,
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%,
d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 65%,
e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 12,0 m i nie więcej niż 3 kondygnacje
nadziemne (w tym poddasze użytkowe), maksymalna wysokość zabudowy
mieszkaniowej z dachami płaskimi – 7,5 m,
f) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej – 5,0 m,
g) dachy płaskie oraz dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachowych od 20º do 60º,
h) zakazuje się podpiwniczania budynków;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości wg § 5 tj. minimalna powierzchnia działki na terenach objętych planem – 1000 m2
; oraz pod zabudowę bliźniaczą jednorodzinną - 750 m2 na jeden segment (tzw. połówkę) budynku bliźniaczego;

Wokół zabudowa jednorodzinna , media tj. prąd , wodociag , gaz w drodze dojazdowej do działki , w której są udziały .

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).