Izabelin-Dziekanówek

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
399 000 PLN
Powierzchnia działki
810 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
33
Długość działki (mb.)
25
Kształt działki
Prostokąt

Opis nieruchomości

PIĘKNA OKOLICA -SPOKÓJ WSI, BLISKO MIASTA
Do sprzedaży działka budowlana o rozmiarach ok. 33x25.
WSPANIAŁA LOKALIZACJA: 400 metrów od działki pętla autobusu miejskiego, z której można dojechać do Łomianek - pełna infrastruktura: przedszkola, szkoły, sklepy (ok.5km) i do metra Młociny (ok. 12km).
Okolica składa się z domów jednorodzinnych, lokalne sklepiki, 400 m do Kampinoskiego Parku Narodowego.
Prąd na działce, gaz do końca roku ma być w drodze.
! CENA DO NEGOCJACJI !!!!!!!!!!

Działka objęta MPZP:
§ 16. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN o numerach od 1 do 11 ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające: zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) usługi jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne,
c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, mieszkalnousługowego;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN o numerach od 1 do 11 położone są w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zawarte w §7 ust. 2;
4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w granicach działki budowlanej – minimalnie 70% powierzchni działki budowlanej,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy w granicach działki budowlanej – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej - 0,6,
d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej – 0,05,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego – 11 m, maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe,
f) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego – 6 m, maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna,
g) maksymalna wysokość: budowli, obiektów małej architektury – 11 m,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
i) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu
od 20o do 45o, przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki:
- 1200 m2 dla budynków wolnostojących,
- 800 m2 dla budynków w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
b) minimalna szerokość frontu działki:
- 20 m dla budynków wolnostojących,
- 10 m dla budynków w zabudowie bliźniaczej;
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej zgodnie z pkt 5 lit. a;
7) obsługę komunikacyjną działek budowlanych i warunki parkingowe zgodnie z §12;
8) obsługę działek budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z §13.

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).