Piskórka

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
320 000 PLN
Powierzchnia działki
3 114 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
60
Długość działki (mb.)
52
Kształt działki
Prostokąt
Ogrodzenie
Brak

Opis nieruchomości

Działka budowlana 3114m2 w Piskórce gmina Prażmów, powiat Piaseczyński, objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego symbol 3MN/U.
1) przeznaczenie terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i w zabudowie bliźniaczej,
b) zabudowa usługowa,
c) zabudowa gospodarcza i garażowa,
2) zakaz realizacji więcej niż 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 1 działce budowlanej;
3) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 2 lokalami mieszkalnymi w 1 budynku;
4) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz kształtowania ładu przestrzennego:
a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie więcej niż 25%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – nie mniej niż 70%,
d) wysokość zabudowy, z wyjątkiem zabudowy gospodarczej i garażowej – nie więcej niż 11m,
e) wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej – nie więcej niż 6 metrów,
f) geometria dachu – nowa zabudowa powinna być kryta dachami stromymi o nachyleniu głównych połaci
dachowych od 25 0 do 45 0
5) zasady scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki – 1000m 2
,b) minimalna szerokość frontu działki – 16m,
c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 80 0 do 90 0 ;
6) zasady lokalizowania miejsc do parkowania:
a) ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkowania w granicach działki własnej wg
następujących wskaźników:
- dla usług – niemniej niż 2 miejsca do parkowania na każde 100m 2powierzchni użytkowej usług, ale
niemniej niż 3 miejsca do parkowania,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – niemniej niż 2 miejsca do parkowania na 1 lokal
mieszkalny,
b) w przypadku realizacji na działce zabudowy o funkcji mieszanej (mieszkaniowo – usługowej) miejsca do
parkowania należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji.

Wymiary 60 x 52. Przy działce prąd i woda. Ładne miejsce Otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.


Kontakt:
Urszula Gałązka
LIDER HAUS
tel.667506608
ugalazka@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).