Cząstków Mazowiecki

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
3 300 000 PLN
Powierzchnia działki
12 900 m2
Przeznaczenie działki
Przemysłowa
Szerokość działki (mb.)
70
Długość działki (mb.)
200
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Prąd
Tak
Ogrodzenie
Brak

Opis nieruchomości

Działka usługowo- produkcyjna przy DK-S7 z doskonałą ekspozycją na trasę szybkiego ruchu o wymiarach 70m x 200m .
Działka w kształcie prostokąta, płaska, przy przylegającej drodze asfaltowej, połączona oddzielnym wjazdem z trasą nr 7.
Doskonale widoczna dla kierowców jadących z Warszawy.
W okolicy nowe inwestycje w postaci hal i magazynów tj. Proline (Profix), Wittchen, Inter Cars, ok.1 km do skrzyżowania w Czosnowie
Prąd przy działce .

MPZP W TYM REJONIE PRZEWIDUJE :

§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolem U/P1, U/P2, U/P3 ustala się:
1) przeznaczenie - tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
2) dopuszczenie budowy stacji transformatorowych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV;
3) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych,
b) wysokość zabudowy do 12,5 m,
c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º;
4) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalną intensywność zabudowy na 1,0,
c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%,
e) wielkość powierzchni zabudowy [w stosunku do powierzchni działki] (Nie obowiązuje w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym nr WNP-I.4131.217.2020.MW1 z dnia 22.12.2020 r.) maksymalnie na 0,5,
f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 3000 m²;
5) obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy D a po przebudowie drogi krajowej nr 7 również z dróg o znaczeniu lokalnym: zbiorczej, lokalnej i dojazdowej, zlokalizowanych w terenach komunikacji oznaczonych symbolem KD.

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).