Dębina

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
432 000 PLN
Powierzchnia działki
2 066 m2

Opis nieruchomości

Działka z bezpośrednim dostępem do asfaltowej drogi, z dobrym dojazdem, objęta MPZP.
Plan określa te tereny jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem zachowania zabudowy zagrodowej.
Przeznaczenie uzupełniające to usługi nieuciążliwe.
Dziaka narożna w kształcie nieforemnego trapezu, bokiem o długości ok 49m przylegająca do trasy S7, pozostałe boki 56m, 39m i 55m

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej;
b) budynki usługowe w zabudowie wolnostojącej lub jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne jednorodzinne;
c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalno- usługowego;
3 ) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
- 1000 m² dla budynków mieszkalnych wolnostojących;
- 800 m² na każdy dom mieszkalny w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do kanalizacji;
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%;
d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05;
f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75;
g) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalnousługowego, usługowego: do 11,0 m, 2 kondygnacje + poddasze użytkowe, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 20º do 60º;
h) wysokość budynku gospodarczego/garażowego – do 6,0 m, 1 kondygnacja, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia min. 20º;

Kontakt:
Magdalena Horodyska
mhorodyska@liderhaus.pl
730 900 366

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).