Cząstków Mazowiecki

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
2 600 000 PLN
Powierzchnia działki
12 900 m2
Przeznaczenie działki
Przemysłowa
Szerokość działki (mb.)
70
Długość działki (mb.)
200
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Prąd
Tak
Ogrodzenie
Brak

Opis nieruchomości

Działka usługowo- produkcyjna przy DK-S7 z doskonałą ekspozycją na trasę szybkiego ruchu o wymiarach 70m x 200m .
Działka w kształcie prostokąta, płaska, przy przylegającej drodze asfaltowej, połączona oddzielnym wjazdem z trasą nr 7.
Doskonale widoczna dla kierowców jadących z Warszawy.
W okolicy nowe inwestycje w postaci hal i magazynów tj. Proline (Profix), Wittchen, Inter Cars, ok.1 km do skrzyżowania w Czosnowie
Prąd przy działce .

MPZP W TYM REJONIE PRZEWIDUJE :

1. Dla terenu składów, działalności produkcyjnej i rzemiosła, oznaczonego w planie S/P/UR, ustala się podstawowe przeznaczenie na wszelką działalność gospodarczą, której uciążliwość nie wykracza poza działkę lub zespół działek o funkcji usługowo-produkcyjnej.
2. Na terenach S/P/UR dopuszcza się lokalizację:
1. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2. dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru.
3. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania na terenach S/P/UR:
1. wysokość obiektów max 12 m,
2. wielkość działki min. 5000 m2, szerokość frontu działki min.50 m,
-ustalonych norm wielkości nie stosuje się do działek wydzielonych przed wejściem w życie niniejszego planu,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic /z zastrzeżeniem pkt. 5/,
4. dla dróg powiatowych odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza niż:
8.0 m na terenie zabudowy
20.0 m poza terenem zabudowy, dla drogi krajowej - nieprzekraczalna odległość linii zabudowy 20 m od linii rozgraniczających drogi a dla drogi wojewódzkiej - 20 m od krawędzi jezdni,
5. nakazuje się zachowanie min 40% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, pokrytej roślinnością,
6. obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej,
7. dla terenów położonych wzdłuż drogi ekspresowej przeznaczenie pasa terenu szerokości min.5 m przy wschodnich i zachodnich granicach działek na zieleń wysoką a dla terenów pozostałych - min.5 m wzdłuż granic działek,
8. dla terenu położonego wzdłuż drogi ekspresowej ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi lokalnej wzdłuż drogi ekspresowej oraz z drogi lokalnej wzdłuż tylnej granicy terenu, gdzie obowiązuje zachowanie pasa wolnego od zabudowy o szerokości min.20 m z przeznaczeniem na w/w drogę wraz z zielenią towarzyszącą.
9. ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych wg art.22,
10. dopuszcza się lokalizację masztów i urządzeń telefonii komórkowej,
11. §52 stosuje się odpowiednio.

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).