Adamówek

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
279 000 PLN
Powierzchnia działki
1 276 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
20
Długość działki (mb.)
60
Kształt działki
Trapez

Opis nieruchomości

Na sprzedaż atrakcyjna działka budowlana o powierzchni 1276 m2 i wymiarach ok 20 m x 60 m, objęta MPZP.
Nieruchomość znajduje się w otulinie KPN, zaledwie 50 m od granicy Kampinoskiego Parku Krajobrazowego. Do działki doprowadzony jest prąd, dojazd drogą asfaltową.

Teren uporządkowany i przygotowany do rozpoczęcia budowy domu (ważne pozwolenie na budowę z dn. z 09.2021)

Wokół tereny spacerowe, stadnina koni, przedszkole, szkoła. Piękne miejsce, w okolicy trasy rowerowe. Idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju i świeżego powietrza.

MPZP przewiduje:
1. Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
b) dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych: usług i rzemiosła usługowego, budynków gospodarczych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru. Warunkiem dopuszczenia jest nie większy niż 40% udział funkcji dopuszczalnych w wykorzystaniu powierzchni całkowitej budynku lub budynków możliwych do wzniesienia na działce.
2. Zasady zagospodarowania:
a) ustala się typ zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących i/lub bliźniaczych
b) powierzchnia biologicznie czynna działki nie powinna być mniejsza niż 70%
c)nieprzekraczalna wysokość zabudowy powinna wynosić 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe z możliwością podpiwniczenia o wysokości 1,5 m nad poziom terenu. Ustala się dachy o spadku 20 - 60 o, wysokość kalenicy ok 11 m w budynkach o wysokości 2 kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym.
d) wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min. 1200 m2 na każdy jeden dom mieszkalny w zabudowie bliźniaczej i min 800 m2 dla działek podłączonych do kanalizacji ustalonych norm wielkości nie stosuje się do działek wydzielonych przed wejściem wżycie niniejszego planu,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic /z zastrzeżeniem pkt.
f) oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na planu,
g) dla dróg powiatowych odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza niż:
- 8.0 m na terenie zabudowy
- 20.0 m poza terenem zabudowy,
dla drogi krajowej - nieprzekraczalna odległość linii zabudowy 20 m od linii rozgraniczających drogi a dla drogi wojewódzkiej – 20 m od krawędzi jezdni/ przy uzupełnieniach istniejącej zabudowy dopuszcza się zbliżenie linii zabudowy ale nie bliżej niż 8 m od krawędzi jezdni/,
h) obowiązuje zakaz podziału gruntów w sposób powodujący wydzielenie działki z bezpośrednim zjazdem z drogi krajowej i wojewódzkiej /obsługa terenu drogami lokalnymi lub dojazdowymi
i) architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem; zaleca się ujednolicenie formy i detalu architektonicznego w poszczególnych realizowanych całościowo zespołach zabudowy,
j) dla obszarów zdrenowanych ustala się obowiązek uzgadniania projektów budowlanych
k) nie dopuszcza się lokalizacji masztów i urządzeń telefonii komórkowej.


Zapraszam do kontaktu
Beata Wacholska
bwacholska@liderhaus.pl
+48 533 031 041

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).