Cybulice Małe

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
125 000 PLN
Powierzchnia działki
800 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
40
Długość działki (mb.)
124
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Ogrodzenie
Brak

Opis nieruchomości

Do sprzedania działka budowlana położona w Cybulicach Małych, w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego. W odległości 300 m przystanek autobusowy. Na końcu działki płynie mały strumyk, który dodaje uroku temu miejscu. Działka objęta nowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Fragment Planu Miejscowego:


1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej, oznaczonego w planie MN ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację:
1. nieuciążliwych: usług i rzemiosła usługowego,
2. budynków gospodarczych,
3. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
4. dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru, warunkiem dopuszczenia jest nie większy niż 40% udział funkcji dopuszczalnych w wykorzystaniu powierzchni całkowitej budynku lub budynków możliwych do wzniesienia na działce.
3. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania na terenach mieszkaniowych:
1. istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie,
2. dla terenów oznaczonych w planie symbolem MN ustala się typ zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących i/lub bliźniaczych,
3. powierzchnia biologicznie czynna działki nie powinna być mniejsza niż 70%,
4. nieprzekraczalna wysokość zabudowy powinna wynosić 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe /z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o, wysokość kalenicy ok.11 m w budynkach o wysokości 2 kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym,
5. wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min.1200 m2 na każdy jeden dom mieszkalny jednorodzinny wolnostojący oraz min.800 m2 na każdy budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej i min.800 m2 dla działek podłączonych do kanalizacji,
6. ustalonych norm wielkości nie stosuje się do działek wydzielonych przed wejściem w życie niniejszego planu,
7. nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic /z zastrzeżeniem pkt. 8/ oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
8. dla dróg powiatowych odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza niż:
8.0 m na terenie zabudowy 20.0 m poza terenem zabudowy, dla drogi krajowej - nieprzekraczalna odległość linii zabudowy 20 m od linii rozgraniczających drogi a dla drogi wojewódzkiej - 20 m od krawędzi jezdni / przy uzupełnieniach istniejącej zabudowy dopuszcza się zbliżenie linii zabudowy ale nie bliżej niż 8 m od krawędzi jezdni/,
9. obowiązuje zakaz podziału gruntów w sposób powodujący wydzielenie działki z bezpośrednim zjazdem z drogi krajowej i wojewódzkiej /obsługa terenu drogami lokalnymi lub dojazdowymi/,
10. architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem; zaleca się ujednolicenie formy i detalu architektonicznego w poszczególnych realizowanych całościowo zespołach zabudowy,

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).