Łomna

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
980 000 PLN
Powierzchnia działki
12 024 m2
Przeznaczenie działki
Siedliskowa
Szerokość działki (mb.)
30
Długość działki (mb.)
400
Kształt działki
Prostokąt
Ogrodzenie
Brak

Opis nieruchomości

Piękna działka o powierzchni 12 024 m2 w odległości 25km od Warszawy. Idealna na budowę domu z dostępem do własnego jeziora. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego istnieje możliwość budowy siedliska. Cisza, spokój, w najbliższym otoczeniu zabudowa jednorodzinna. Wszystkie media tj. gaz, woda, prąd, kanalizacja tylko 60m od działki .

Projekt budowlany w cenie . Pozwolenia na budowę w trakcie realizacji. ZABUDOWA SIEDLISKOWA plan zakłada :


1. Dla terenów rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R, ustala się przeznaczenie na funkcję rolniczą.
2. Na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację:
1. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2. dróg dojazdowych,
3. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formowanie nowej zabudowy zagrodowej w pobliżu istniejących dróg i zabudowy /z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich/ dla gospodarstw o wielkości min.1 ha; zapis nie dotyczy gospodarstw dzierżawionych; wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min. 2500 m2 na każde siedlisko, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji /1 kondygnacja + poddasze użytkowe/ z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o; warunkiem realizacji jest zapewnienie obsługi infrastrukturą techniczną we własnym zakresie; architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem;
3. Plan ustala na terenach rolnych następujące zasady zagospodarowania:
1. zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej, w odległości min. 10 m od granicy działki sąsiedniej lub mniejszej za zgodą sąsiada,
2. dla terenów w sąsiedztwie KPN -ochronę w stosunku do KPN poprzez prowadzenie produkcji rolniczej w sposób odpowiadający wymogom ochrony środowiska,
3. dla terenu upraw rolniczych dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego itp. nieokreślonych przestrzennie na rysunku planu przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych,
4. adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową, nie wyznaczoną na rysunku planu, z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji /1 kondygnacja + poddasze użytkowe/; ustala się dachy o spadku 20o - 60o, architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem,
5. ew.podział terenów rolnych musi uwzględniać wydzielenie dojazdów o szerokości min.7 m.


Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).