Łomianki

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
1 550 000 PLN
Powierzchnia działki
1 200 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
32
Długość działki (mb.)
38
Kształt działki
Prostokąt
Ogrodzenie
Częściowe

Opis nieruchomości

Do sprzedania wyjątkowo ładna działka położona w sercu Dąbrowy Leśnej przy jednej z ładniejszych ulic z zabudową jednorodzinną i rezydencjonalną.
Wymiarowa 32mx38m działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków:
- dla budynków mieszkalnych z dachem stromym - 9 m,
- dla budynków mieszkalnych z dachem płaskim - 7 m,
- dla garaży i budynków gospodarczych - 6 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych:
- dach stromy,
- dopuszcza się dach płaski w przypadku rozbudowy istniejących budynków z dachem płaskim, dla budynków zlokalizowanych na działce o powierzchni powyżej 1500 m2 oraz dla budynków gospodarczych i garaży,
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,6,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70%;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 1200 m²;
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25 m,
5) szczególne warunki zagospodarowania terenu:
a) teren przedwojennego „Osiedla Dąbrowa Leśna”,
b) na nieruchomości o nr ewidencyjnym 434 znajduje się obiekt dziedzictwa kulturowego opisany w § 13 ust. 2 pkt 4, objęty ochroną na podstawie niniejszego planu, gdzie należy uwzględnić przepisy § 13 ust. 4,
c) na terenie znajduje się pomnik przyrody - dąb szypułkowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 3, dla którego ustalono strefę ochrony, gdzie należy uwzględnić przepisy odrębne,
d) teren wydmy, zakaz trwałej zmiany istniejącego ukształtowania terenu, w szczególności niedopuszczalna jest trwała zmiana istniejących wysokościowych rzędnych terenu o wartość przekraczającą +/-0,5 m.

Atuty nieruchomości to lokalizacja, kształt, wymiary idealne pod wymarzony dom, bliskość komunikacji miejskiej, szkoły, placu zabaw, parku linowego, sklepu.

Zachęcam do kontaktu.
Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).