Łomianki

Dąbrowa Leśna

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
780 000 PLN
Powierzchnia działki
1 060 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
16.5
Długość działki (mb.)
64
Kształt działki
Prostokąt
Ogrodzenie
Siatka

Opis nieruchomości

Działka budowlana w Dąbrowie Leśnej przeznaczona w MPZP pod budownictwo jednorodzinne i bliźniacze :

l) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;
2) wskaźniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynk6w:
a) maksy,r.nalna wysoko5i budynk6w:
- dla budynk6w mieszkalnych - 9,0 m,
- dIa gan4 i budynk6w gospodarczych - 6,0 m,
b) forma dachu i uksztaltowanie polaci dachowych - dach stromy,
c) intensywno5d zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,6; w przlpadku realizacji piwnicy dopuszcza
sig zwigkszenie intens)'wno6ci zabudowy do 0,8,
d) maksynalna powierzchnia zabudowy - 30%,
e) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 6o%,1
3) zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci:
a) minimalna powierzchnia dzialki:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj4cqj - 1200m':,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliZniaczej - 1000 mr,
b) minimalna szerokoSi frontu dzialki:
- dla zabudowy rnieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj 4cq - 25 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blilniaczej - 20 m

Na zdjeciach przykładowy projekt domu firmy Extradom dedykowany parametrami z MPZPna tą działkę .


Zapraszam na prezentację.

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Mapa

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).