Sadowa

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
2 575 000 PLN
Powierzchnia działki
1,03 Ha
Przeznaczenie działki
Przemysłowa
Szerokość działki (mb.)
55
Długość działki (mb.)
185

Opis nieruchomości

Super działka przemysłowa w pierwszej linii zabudowy od trasy S7 , o wymiarach 55mx185m , z dostępem do dwóch ulic , przy działce gaz i prąd .

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m², zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynów i składów;
2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków - 15 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 25°,
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,8,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy 70%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości - 1200 m²;
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25 m;
5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa ochrony urbanistycznej,
b) teren znajduje się w granicach obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 2,0 m.

Cena netto , do tej kwoty należy doliczyć podatek Vat .

Zapraszam na prezentację

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).