Łomianki

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
1 700 000 PLN
Powierzchnia
290 m2
Powierzchnia działki
1 500 m2
Rynek
Wtórny
Powierzchnia użytkowa
220 m2
Rok budowy
2008
Liczba pokoi
7
Stan budynku
Dobry
Typ domu
Wolnostojący
Gaz
Tak
Prąd
Tak
Liczba balkonów
1
Liczba tarasów
1
Piwnica
Tak
Ogród
Tak
Garaż/Miejsca parkingowe
Tak

Opis nieruchomości

Do sprzedania nieruchomość położona w Łomiankach z pięknym ,sporym ogrodem z dorodnymi drzewami / świerki, morwy,lipy,dęby , jabłonie /
które stanowia naturalną izolację od sąsiednich posesji , zabudowana domem jednorodzinnym , podpiwniczonym .

Dom posiada trzy kondygnacje i nieużytkowe poddasze :

Piwnica:
- pokój rekreacyjny
- 2 pomieszczenia gospodarcze
- kotłownia
- pralnia

PARTER - ogrzewanie podłogowe :
- przestronny salon z wyjściem do ogrodu
- dwa pokoje
- przestronny hall
- łazienka z prysznicem
- odzielna kuchnia z małą jadalnią

PIĘTRO :
- hall
- pralnio-suszarnia
- cztery sypialnie w tym jedna z balkonem
- łazienka z wanna i prysznicem

UWAGA !!!
Istnieje mozliwość zakupienia tego domu na 3000m2 działce w cenie 2 400 000zł.

Dla terenu oznaczonego symbolem MN1 ustala się:
1)Przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej w układzie wolnostojącym.
2) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu - usługi podstawowe nieuciążliwe i niepubliczne usługi oświaty w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową.
3) W celu wyeliminowania zagrożenia zdrowia potencjalnych mieszkańców, dla wschodniej części terenu MN1 przy ul. Wiślanej (działki nr 287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 287/9, 287/10, 287/11), przed zmianą zagospodarowania nakaz przeprowadzenia specjalistycznych badań gruntu na obecność arsenu i chromu. Nakaz rekultywacji terenu w przypadku stwierdzenia wartości przekraczających wielkości dopuszczone.
4) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania miejsc i przestrzeni ogólnodostępnych:
a)zasady dotyczące lokalizacji reklam i realizacji ogrodzeń według ustaleń ogólnych § 18, § 19 i § 24;
b) zakaz umieszczania reklam niezwiąza- nych z działalnością prowadzoną na terenie;
c) w przypadku realizacji lub adaptacji części budynku mieszkalnego na usługi zabrania się urządzania miejsca do składowania produktów i urządzeń związanych z tą działalnością, w pasie pomiędzy ogrodzeniem od strony drogi publicznej a frontem budynku;
d) dopuszcza się lokalizację sezonowo organizowanych ogródków gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji w pasie pomiędzy ogrodzeniem od strony drogi publicznej a frontem budynku.
5) Obowiązujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy - 0,15;
b) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,25;
c)maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje;
d) zakaz realizacji zabudowy podpiwniczonej oraz budynków z garażami i parkingami poniżej poziomu terenu;
e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 75% działki budowlanej;
f) dach stromy;
g) obowiązek lokalizowania usług w parterach, od strony dróg publicznych.
6) Zasady podziału nieruchomości i parametry działki budowlanej:
a) według ustaleń ogólnych - Rozdział 7;
b) minimalna wielkość działki budowlanej - 2000 m²;
c) minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 25m;
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 60° do 90°.
7) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowiązują ustalenia ogólne § 20 ust. 2 oraz § 22, § 23 i § 26 - § 30.
8) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - dla działek budowlanych położonych w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - według ustaleń ogólnych § 32.
9)Inne ograniczenia dla zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych:
a) prawo energetyczne: strefa ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wokół istniejących linii napowietrznych średniego napięcia zgodnie z ustaleniami § 63 pkt 4;
b) prawo wodne - obszar potencjalnego zagrożenia powodzią; obowiązują ustalenia ogólne § 21.
10) Obsługa komunikacyjna terenów i zasady bilansowania miejsc parkingowych:
a) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg publicznych oraz za pośrednictwem dróg wewnętrznych;
b)wymagania w stosunku do dróg wewnętrznych zgodnie z ustaleniami § 47;
c) dostęp do drogi zbiorczej wyłącznie za pośrednictwem zjazdów (skrzyżowań), których lokalizację wskazuje rysunek planu;
d) ilość miejsc parkingowych według ustaleń ogólnych § 57; dla zabudowy jedno- rodzinnej w bilansie można uwzględnić miejsca w garażu.
11) Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej: według ustaleń ogólnych - Rozdział 9.
12) Usuwanie odpadów: według ustaleń ogólnych § 25.
13) Stawka procentowa - 30%.


Dom wymaga odświeżenia , ewentualnie podłączenia mediów miejskich które są przy działce tj. wodociagu, kanalizacji i gazu , ponieważ
nieruchomość jest ogrzewana piecem na olej opałowy/możliwa zmiana na gaz/ , woda z własnej studni , szambo .

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).