DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
1 648 000 PLN
160 PLN/m2
KAZUŃ POLSKI
Opis
Do sprzedania działka położona w Kazuniu Polskim bezpośrednio przy drodze powiatowej numer 579 z drugiej strony działki droga gminna asfaltowa. Otulina Puszczy Kampinoskiej w odległości 5 km Lotnisko Modlin i Miasto Nowy Dwór Maz. wymiar działki ok.44 x 200 mb.
Wydana umowa o przyłączenie do sieci energetycznej.
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona w nim w części od drogi 579, UT - tereny usług turystyki np. Pensjonat, Dom Opieki, Usługi Agro-turystyczne, Dom Weselny, Parking pod lotnisko, Stadnina.
Dla terenów usług sportu, turystyki, oznaczonych w planie symbolem US,UT ustala się:
1) wysokość obiektów max 10 m npt,
2) nakazuje się zachowanie min. 70% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie
czynnej, zagospodarowanej zielenią parkową i terenowymi urządzeniami sportowym,
3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic, dla terenów
UT położonych przy drodze wojewódzkiej ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w
odległości 20 m od linii rozgraniczającej w/w drogi,
4) w rejonie wsi Brzozówka /włączonym w granice KPN w 1997 r./ utrzymuje się
dotychczasowe przeznaczenie terenu / projektowane pola golfowe/, ew.realizacja po
uzgodnieniu z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego,
5)dla terenu UT położonego przy drodze wojewódzkiej nr 579 ustala się obsługę z drogi
lokalnej /gminnej/ usytuowanej wzdłuż w/w drogi wojewódzkiej, włączonej do tej drogi w
miejscach wskazanych na rysunku planu.
W pozostałej części rolna.
Kontakt
Urszula Radzikowska
tel. 667 506 508
Szczegóły oferty

Cena1 648 000 PLN

Powierzchnia działki10 300 m2

Przeznaczenie działkiInwestycyjna

Szerokość działki (mb.)45

Długość działki (mb.)200

Kształt działkiProstokąt

Droga dojazdowaAsfaltowa