DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
2 780 000 PLN
139 PLN/m2
ZAKROCZYM
Opis
Do sprzedania działka budowlana równa , wymiarowa ( 61x320) media dostępne z dwóch stron:
prąd
gaz
wodociąg
kanalizacja

Nieruchomość jest bardzo atrakcyjnie położona blisko Nowego Dworu Mazowieckiego, w pobliżu rozwijającego się lotniska w Modlinie jak również trasy S7 pozwalającej na szybki dojazd do Warszawy. Teren Zakroczym Gałachy posiada niezwykłe walory przyrodnicze nadwiślańskiej Skarpy.

Działka w części ok. 280m x 61m przeznaczona po zabudowę mieszkaniową i oznaczona symbolem 6MN
Wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 1 MN, 5 MN:
a) minimalną intensywność zabudowy - 0,05,
b) maksymalną intensywność zabudowy - 0,6,
c) maksymalną powierzchnię zabudowy - 25%,
d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70%,
e) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 1500 m
f) maksymalną wysokość zabudowy:
- 9 m i 2 kondygnacje nadziemne dla przeznaczenia podstawowego,
- 6 m i 1 kondygnacja nadziemna dla przeznaczenia uzupełniającego,
g) geometrię dachów:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 25o
- 45o


Pozostała część działki do zabudowy mieszkaniowo usługowej i oznaczona symbolem 2 MN/U

rysunku planu symbolem 1 MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U oraz numerem terenu ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa - oznacza budynek
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci
zieleni towarzyszącej, dojść, dojazdów, miejsc parkingowych i innych urządzeń budowlanych, obiektów
małej architektury, a także uzbrojeniem terenu służącym jego obsłudze, i/lub
b) usługi nieuciążliwe - oznacza obiekty, w których prowadzona jest działalność usługowa, bez określenia
jej rodzaju, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach
odrębnych, poza działką budowlaną, na której działalność jest prowadzona wraz z zagospodarowaniem
terenu w postaci zieleni towarzyszącej, dojść, dojazdów, miejsc parkingowych i innych urządzeń
budowlanych, obiektów małej architektury, a także uzbrojeniem terenu służącym jego obsłudze;
2) przeznaczenie uzupełniające: budynki gospodarcze, garaże;
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 393
3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 1 MN/U, 2 MN/U:
a) minimalną intensywność zabudowy - 0,1,
b) maksymalną intensywność zabudowy - 1,0,
c) maksymalną powierzchnię zabudowy - 40%,
d) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 40%,
e) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych:
- 400 m2
- dla zabudowy realizowanej w formie szeregowej,
- 800 m2
- dla zabudowy realizowanej w formie bliźniaczej,
- 1000 m2
- dla zabudowy realizowanej w formie wolnostojącej,
f) maksymalną wysokość zabudowy:
- 10 m i 2 kondygnacje nadziemne dla przeznaczenia podstawowego,
- 6 m i 1 kondygnacja nadziemna dla przeznaczenia uzupełniającego,
g) geometrię dachów:
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 17o
- 45o
dla przeznaczenia podstawowego,
- dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 17o
- 45o
dla przeznaczenia
uzupełniającego;
Szczegóły oferty

Cena2 780 000 PLN

Powierzchnia działki20 000 m2

Przeznaczenie działkiBudowlana

Szerokość działki (mb.)61

Długość działki (mb.)320

Ukształtowanie działkiPłaska

Kształt działkiProstokąt

GazW drodze