DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
675 000 PLN
686,67 PLN/m2
DZIEKANÓW POLSKI
Opis
Do sprzedania piękna, wymiarowa działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona w nim pod zabudowę mieszkaniową MN2.
1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;
2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków:
- dla budynków mieszkalnych – 9,5 m,
- dla garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachu od 25º do 40º,
c) minimalna intensywność zabudowy w przedziale od 0,01 do 0,6,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy 30%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki – 1200 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - teren położony w strefie zwykłej i w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Wymiary działki: 30x32
Działka w sąsiedztwie nowej zabudowy wolnostojącej, niezabudowanych działek budowlanych i lasu a jednocześnie blisko przystanku komunikacji miejskiej, szkoły i przedszkola, sklepu osiedlowego, kościoła i szpitala dziecięcego.
Media:
Prąd, gaz, projektowany wodociąg i kanalizacja.
Szczegóły oferty

Cena675 000 PLN

Powierzchnia działki983 m2

Przeznaczenie działkiBudowlana

Szerokość działki (mb.)30.4

Długość działki (mb.)32

Ukształtowanie działkiPłaska

Kształt działkiProstokąt

OgrodzenieCzęściowe