DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
1 400 000 PLN
737,62 PLN/m2
ŁOMIANKI
Opis
Do sprzedania piękna działka ze starodrzewiem o wymiarach 30,5m x 63m , położona w Dąbrowie Leśnej.
Jedna z ostatnich działek w tym rejonie. cicha spokojna uliczka z domami w zabudowie jednorodzinnej .
W bliskiej odległości sklep, szkoła, przystanek komunikacji miejskiej / autobus do metra Młociny /, plac zabaw .

Nieruchomość objęta MPZP , który przewiduje :

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
b) uzupełniające - istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza,
2) warunki dla przeznaczenia uzupełniającego - dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym do parametrów ustalonych planem dla terenu z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest lokalizowanie nowej zabudowy o przeznaczeniu uzupełniającym na nieruchomościach gdzie nie ma istniejącej zabudowy o takim przeznaczeniu;
3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków:
- dla budynków mieszkalnych - 9 m,
- dla garaży i budynków gospodarczych - 6 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych:
- dach stromy,
- dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy płaskie,
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,05 do 0,5,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70%,
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 1500 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25 m;
5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren przedwojennego „Osiedla Dąbrowa Leśna”,
b) teren wydmy, zakaz trwałej zmiany istniejącego ukształtowania terenu, w szczególności niedopuszczalna jest trwała zmiana istniejących wysokościowych rzędnych terenu o wartość przekraczającą +/-0,5 m,

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl
Szczegóły oferty

Cena1 400 000 PLN

Powierzchnia działki1 898 m2

Przeznaczenie działkiBudowlana

Szerokość działki (mb.)30.5

Długość działki (mb.)63

Kształt działkiProstokąt

OgrodzenieBrak

Droga dojazdowaKostka brukowa