DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
3 051 210 PLN
190 PLN/m2
ŁOMIANKI
Opis
Do sprzedania działka pod pod inwestycję o charakterze sportowo-turystyczno-edukacyjno-gastronomiczną , idealna pod korty,boiska ,halę sportową , prywatna szkołę, pensjonat, restaurację.
Nieruchomość o powierzchni 16059 m2 ma wymiary 36,5mx436,5m , krótszym bokiem przylega do gminnej drogi w której jest prąd i wodociąg.

Działka objęta MPZP :
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - zabudowa usługowa sportu i rekreacji z usługami oznaczonymi w PKWiU 2015 jako Sekcja R – usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne,
b) uzupełniające - zabudowa usługowa z usługami oznaczonymi w PKWiU 2015 jako sekcje:
- Sekcja I – usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne;
- Sekcja P – edukacja,
- Sekcja S – pozostałe usługi,
c) maksymalny udział powierzchni użytkowej przeznaczenia uzupełniającego nie więcej niż 40% powierzchni użytkowej budynków z wyłączeniem garaży i komunikacji;
2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokość budynków – 9 m; dla hal widowiskowo-sportowych dopuszcza się 11 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dach stromy o spadku połaci dachowych w przedziale od 25º do 35º; dla hal widowiskowo-sportowych dopuszcza się dach płaski,
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 0,4,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70%; w przypadku realizacji boisk sportowych dopuszcza się zaliczenie ich powierzchni do powierzchni biologicznie czynnej;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki – 2000 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki – 40 m;
4) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren położony w obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 4 m,
b) teren położony w strefie ochronnej siedliska pachnicy dębowej; należy uwzględnić przepisy §14 ust. 4,
c) teren położony poza aglomeracją i należy uwzględnić przepisy §18 ust. 3 pkt 4.

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl
Szczegóły oferty

Cena3 051 210 PLN

Powierzchnia działki16 059 m2

Przeznaczenie działkiUsługowa

Szerokość działki (mb.)36.5

Długość działki (mb.)436.5

Kształt działkiProstokąt