DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
1 650 000 PLN
2 034,53 PLN/m2
ŁOMIANKI
Opis
Do sprzedania wymiarowa 36m szeroka na 22m głęboka działka w centralnej części Łomianek objęta MPZP jako :
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej
§ 85. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN2 do 22MN2 ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna w układzie wolnostojącym i bliźniaczym.
2) Funkcje towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu: usługi podstawowe nieuciążliwe i drobna wytwórczość w formie wbudowanej w zabudowę mieszkaniową.
3) Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
a) zasady dotyczące lokalizacji reklam i realizacji ogrodzeń według ustaleń ogólnych § 20, § 21;
b) zakaz umieszczania reklam niezwiązanych z działalnością prowadzoną na terenie;
c) w przypadku realizacji lub adaptacji części budynku mieszkalnego na usługi zabrania się urządzania miejsca do składowania produktów i urządzeń związanych z tą działalnością, w pasie pomiędzy ogrodzeniem od strony drogi publicznej a frontem budynku;
d) dopuszcza się lokalizację sezonowo organizowanych ogródków gastronomicznych z miejscami do siedzenia i konsumpcji w pasie pomiędzy ogrodzeniem od strony drogi publicznej a frontem budynku.
4) Obowiązujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
a) minimalna wielkość działki budowlanej - 500 m²,
b) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy - 0,3;
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,5;
d) maksymalna wysokość zabudowy - 9 m;
e) dach płaski lub dach stromy;
f) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60%;


Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia przyległej działki o powierzchni 877m2 z 421m2 domem do remontu, lub wyburzenia za 1999 000zł, objętej tym samym MPZP.
Daje to możliwość wybudowania 2 rzędów segmentów po 4 lokale.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu.
Agata Wrześniak
603 081 875
Szczegóły oferty

Cena1 650 000 PLN

Powierzchnia działki811 m2

Przeznaczenie działkiBudowlana

Szerokość działki (mb.)36

Długość działki (mb.)22

Kształt działkiProstokąt

OgrodzenieSiatka

Droga dojazdowaAsfaltowa