DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
232 000 PLN
290 PLN/m2
DĘBINA
Opis
Do sprzedania 2 piękne , wymiarowe działki tylko 150m od ściany lasu, położone w otulinie KPN przy asfaltowej, gminnej drodze ze wszystkimi mediami . Wokół nowe domy w zabudowie jednorodzinnej . Do przystanku komunikacji miejskiej / autobus do metra Młociny / tylko 700m .

Działki o szerokości od ulicy ok. 23m i powierzchniach 1170m2 i 800m2 . Istnieje możliwość zakupu każdej z działek z osobna , lub wszystkich jednocześnie .

Działki są objęte są MPZP , który zakłada :

1 ) przeznaczenie terenu: podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem zachowania zabudowy zagrodowej; uzupełniające: usługi nieuciążliwe, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
2 ) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej;
b) budynki usługowe w zabudowie wolnostojącej lub jako lokale usługowe wbudowane w budynki mieszkalne jednorodzinne;
c) budynki garażowe i gospodarcze wolnostojące, wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego, usługowego, mieszkalnousługowego;
3 ) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
- 1000 m² dla budynków mieszkalnych wolnostojących;
- 800 m² na każdy dom mieszkalny w zabudowie bliźniaczej lub dla działek podłączonych do kanalizacji;
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%;
d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%;
e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,05;
f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,75;
g) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego, mieszkalnousługowego, usługowego: do 11,0 m, 2 kondygnacje + poddasze użytkowe, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 20º do 60º;
h) wysokość budynku gospodarczego/garażowego – do 6,0 m, 1 kondygnacja, dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia min. 20º;

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl
Szczegóły oferty

Cena232 000 PLN

Powierzchnia działki800 m2

Przeznaczenie działkiBudowlana

Szerokość działki (mb.)23

Długość działki (mb.)35

Ukształtowanie działkiPłaska

Kształt działkiProstokąt

OgrodzenieBrak