DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
2 575 000 PLN
250 PLN/m2
SADOWA
Opis
Super działka przemysłowa w pierwszej linii zabudowy od trasy S7 , o wymiarach 55mx185m , z dostępem do dwóch ulic , przy działce gaz i prąd .

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m², zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynów i składów;
2) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gabaryty budynków:
a) maksymalna wysokość budynków - 15 m,
b) forma dachu i ukształtowanie połaci dachowych - dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 25°,
c) intensywność zabudowy w przedziale od 0,1 do 1,8,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy 70%,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 15%;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości - 1200 m²;
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki - 1200 m²,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25 m;
5) szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) teren położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - strefa ochrony urbanistycznej,
b) teren znajduje się w granicach obszaru obejmującego tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego o głębokości zalewu do 2,0 m.

Cena netto , do tej kwoty należy doliczyć podatek Vat .

Zapraszam na prezentację

Agata Wrześniak
603 081 875
awrzesniak@liderhaus.pl
Szczegóły oferty

Cena2 575 000 PLN

Powierzchnia działki1,03 Ha

Przeznaczenie działkiPrzemysłowa

Szerokość działki (mb.)55

Długość działki (mb.)185

Droga dojazdowaAsfaltowa