Czosnów

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
150 000 PLN
Powierzchnia działki
3 000 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
41
Długość działki (mb.)
32
Kształt działki
Prostokąt

Opis nieruchomości

Do sprzedaży działki budowlane położone w Cybulicach objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
1.Dla terenów rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R, ustala się
przeznaczenie na funkcję rolniczą.
2. Na terenach rolnych dopuszcza się lokalizację:
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
2) dróg dojazdowych,
3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formowanie nowej
zabudowy zagrodowej w pobliżu istniejących dróg i zabudowy /z wyłączeniem dróg
krajowych i wojewódzkich/ dla gospodarstw o wielkości min.1 ha; zapis nie dotyczy
gospodarstw dzierżawionych; wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min.
2500 m2 na każde siedlisko, wysokość zabudowy 1,5 kondygnacji
/1 kondygnacja + poddasze użytkowe/ z możliwością podpiwniczenia o
wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o;
warunkiem realizacji jest zapewnienie obsługi infrastrukturą techniczną we
własnym zakresie; architektura budynków powinna harmonizować z
otoczeniem i krajobrazem;
3. Plan ustala na terenach rolnych następujące zasady zagospodarowania:
1) zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej, w odległości min.10 m od
granicy działki sąsiedniej lub mniejszej za zgodą sąsiada,
2) dla terenów w sąsiedztwie KPN -ochronę w stosunku do KPN poprzez
prowadzenie produkcji rolniczej w sposób odpowiadający wymogom ochrony
środowiska,
3) dla terenu upraw rolniczych dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi
rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego itp. nieokreślonych przestrzennie
na rysunku planu przy zachowaniu wymagań przepisów szczególnych,
4) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową, nie wyznaczoną na rysunku
planu, z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wysokość
zabudowy 1,5 kondygnacji /1 kondygnacja + poddasze użytkowe/; ustala
się dachy o spadku 20o - 60o,
architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem,
Możliwość zakupienia większej powierzchni działki.

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Utwardzona

Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Lider Haus  dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Lider Haus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomianki (05-092) przy Brukowa 28A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).